f t g m
 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

Copyright 2024 - Slnko na skalách

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre fyzické osoby (FO) za rok 2023:

 

1. Do 15.02.2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane. 

2. Vyplňte Vyhlásenie (viď dole formulár) o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane z príjmov FO v roku 2023 (ktoré nájdete aj na www.financnasprava.sk), kde uvediete Vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% (3%) zaplatenej dane a identifikačné údaje občianskeho združenia Slnko na SKALÁCH.

• Ak ste v minulom roku 2023 odpracovali pre občianske združenie Slnko na SKALÁCH dobrovoľnícky minimálne 40 hodín, vystavíme Vám Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti a viete nám tak venovať až 3% z Vašej zaplatenej dane.

3. Pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste Vášho bydliska:

• do 31. marca 2024 - Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (FO), ktorí podávajú daňové priznanie (Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane z príjmov FO v roku 2023 je už súčasťou daňového priznania),

• do 30. apríla 2024 – Posielanie/doručenie vyhlásení zo strany daňovníkov (FO), za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem Vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane z príjmov FO v roku 2023 zasiela/doručí aj Potvrdenie o zaplatení dane, prípadne aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti).

 

 

Postup krokov na poukázanie 1,5% (2%) pre právnické osoby (PO) za rok 2023:

 

1. Právnické osoby môžu poukázať 1,5% resp. (2%) z dane viacerým prijímateľom, musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

2. V daňovom priznaní pre PO sú uvedené kolónky na poukázanie 1,5% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa (časť IV. kolónky 1,2,3). Ak sa rozhodnete podporiť viacej prijímateľov, vložte prílohu do daňového priznania. Uveďte tam všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a príslušnú sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V príslušnej kolónke daňového priznania napíšete koľkým prijímateľom chcete poukázať svoj podiel z dane, pritom:

• ak ste v minulom roku 2023 nepoukázali finančný dar minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel nejakej organizácii, tak môžete poukázať iba 1,5% z dane. V príslušnej kolónke daňového priznania (časť IV. kolónka 3) vyznačíte, že poukazujete iba 1,5% z dane,

• ak ste v minulom roku 2023 poukázali finančný dar minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel nejakej organizácii, tak môžete poukázať 2% z dane. V príslušnej kolónke daňového priznania (časť IV. kolónky 1 a 2) vyznačíte, že poukazujete 2% z dane.

3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne do 31.3.2024, je však možné požiadať o predĺženie tejto lehoty).

 

Identifikačné údaje občianskeho združenia Slnko na SKALÁCH:

IČO:  42364540

Právna forma: Občianske združenie 

Obchodné meno (názov):  Slnko na SKALÁCH

Sídlo:  1.mája    Číslo:  895/20

PSČ:  010 01     Obec: Žilina

Č.účtu: 1279747009/1111   UniCredit Bank

IBAN: SK8111110000001279747009

 

STIAHNUŤ FORMULÁR

 

 

Poslaním občianskeho združenia Slnko na SKALÁCH je v dlhodobom horizonte podporovať a zviditeľňovať slovenských športovcov, hlavné a okrajové outdoorové disciplíny všetkého druhu, organizovať premietacie a prezentačné podujatia zamerané na outdoorové aktivity v prírode.

Každého z nás spája príroda a kamarátstvo.

 

   

 

Chcete mať istotu, že vaše 2 % budú využité zmysluplne? S nami ju máte.

 

 

 • Organizovanie rôznych podujatí na podporu myšlienky občianskeho združenia Slnko na SKALÁCH
 • Organizovanie najväčšieho filmového festivalu outdoorových aktivít na Slovensku
 • Zviditeľňovanie a prezentovanie viac či menej známych outdoorových disciplín a jednotlivcov
 • Prezentovanie úspešných lídrov, ktorí dosiahli a dosahujú dobré výsledky vo svojej činnosti
 • Podpora začínajúcich športovcov, motivácia a predávanie skúseností staršími členmi
 • Stretnutia všetkých generácií v daných disciplínach a vzájomná konzultácia
 • Podpora regionálneho cestovného ruchu
 • Podpora slovenských firiem a výrobcov produktov, v spojení s aktivitami v prírode
 • V súčinnosti so zložkami ochrany prírody prezentovanie a podieľanie sa na samotnej ochrane prírody
 • V súčinnosti so zložkami záchranného systému podpora a organizovanie workshopov o prevencii pred úrazmi v prírode   

 

ĎAKUJEME, ŽE STE SA DOČÍTALI AŽ SEM. 

Vidíme sa na našich akciách.